សូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្រុមហ៊ុនវីដាន


Higher, Faster, Further,” the corporate spirit that has been upheld by Vedan, meant to pursue a higher goal, faster efficiency and to explore further into areas that go beyond regular values. Being strictly self-disciplined, Vedan believes that only by becoming higher, faster and further, can the company truly understand the voices of the consumers and respond to the market demand immediately.With a management philosophy that focuses on innovation, professionalism, modesty, and excellence, Vedan is an environmentally conscious, customer-oriented and employee-caring company that makes every effort to seek breakthroughs and innovations, to maintain our active corporate energy.

ផលិតផលរបស់វីដាន


ម្សៅស៊ុបរសជាតិសាច់មាន់វីដានត្រូវបានចម្រាញ់ចេញពីសាច់មាន់ដែលជួយសន្សំសំចៃពេលវេលាសម្រាប់ការចម្អិនសាច់មាន់ និងស័ក្តិសមសម្រាប់ឆាបន្លែ ​និងប្រឡាក់សាច់មុនពេលយកទៅចៀន​ឬអាំង។

ម្សៅស៊ុបដែលមានឪជារសឆ្ងាញ់ ពេញនិយមក្នុងចំណោមស្រ្តីមេផ្ទះកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាយូរឆ្នាំ មកហើយ។ កាលពីមុនវាត្រូវចំណាយពេលយូរក្នុងការចម្អិនអាហារដើម្បីឪ្យមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់។ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ន ម្សៅស៊ុបរសជាតិឆ្អឹងជំនីជ្រូកផ្តល់ជូនដោយវីដានអាចជួយឪ្យស្រ្តីមេផ្ទះកម្ពុជាឪ្យចម្អិនអាហារបានលឿនជាងមុន កាន់តែងាយស្រួល និងកាន់តែមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់។

ផលិតផលផ្សេងៗទៀត